Värdegrund

Värdegrund
Vår verksamhet bygger på en humanistisk grundsyn

Vi utgår ifrån alla människors lika värde, men ser och möter dig som den unika person du är. Vi värnar om din rätt till självbestämmande och integritet.

Vårt arbetssätt präglas av en helhetssyn. Vi möter dig där du är och hjälper dig att komma dit du vill. Nyckelord i vår verksamhet är respekt, öppenhet, ärlighet, kontinuitet och kreativitet. Vi ser möjligheterna, inte hindren och är öppna för flexibla lösningar. Självklart ser vi också till dina assistenters bästa.

Vi tror inte på att ensam är stark. Det mesta i livet går att lösa bara man hjälps åt. Därför vill vi hjälpa dig förbi det som känns jobbigt och svårt. Vårt mål är att hjälpa dig till en meningsfull vardag. Vi vill göra livet lättare för dig så att du har möjlighet att fånga dina drömmar. Du är huvudpersonen i ditt liv och i vår verksamhet, vi finns där i bakgrunden. Det är dina behov som styr och tillsammans verkar vi för att förverkliga dem. Vi är övertygade om att med rätt stöd har alla människor möjlighet att utvecklas och forma sina liv enligt sina egna önskemål.

Vi anser att olikheter berikar och välkomnar mångfald. Hos oss ska alla kunna vara sig själva och känna sig trygga. Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering eller andra missförhållanden.

Dela, prenumerera, skriv ut eller spara sidan som PDF via:
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
  • Print
  • PDF